Przeglądy klimatyzacji jak i urządzeń chłodniczych są bardzo ważne. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić jakie będą następstwa braku wykonywania przeglądów urządzeń.

Niższe koszty użytkowania

Urządzenia chłodnicze wyposażone są w wymienniki ciepła. Aby wymiana ciepła była jak najlepsza wymagane jest utrzymanie ich w czystości. Wentylatory które zapewniają przepływ powietrza przez wymienniki powodują też osadzanie się na nim kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Z tego powodu wymiennik traci powoli swoją wydajność wymiany ciepła. Mała warstwa zanieczyszczeń pozwala już na zwiększenie kosztów energii, ponieważ klimatyzator będzie musiał pracować dłużej by osiągnąć zadane parametry temperatury. Dodatkowo przy większym zabrudzeniu skróceniu ulega żywotność urządzenia i występuje ryzyko awarii.

Zawsze czyste powietrze

Posiadając klimatyzator czy to w domu, czy w biurze musimy pamiętać by zawsze utrzymać jednostkę wewnętrzną w czystości. To od czystości filtrów i wymiennika w jednostce wewnętrznej klimatyzatora zależy jakość powietrza którym oddychamy na co dzień. A dzięki temu, że w wymienniku tym w trybie chłodzenia powstaje wilgoć i osadza się na nim kurz z otoczenia mamy znakomite środowisko do rozwoju bakterii. Mając klimatyzator zależy nam na tym by powietrze było zdrowe. Należy więc pamiętać o regularnym czyszczeniu filtrów. Brak tych czynności spowoduje po pewnym czasie wydostawanie się przykrego zapachu z urządzenia, lub wycieków wody. Należy pamiętać, że zapach nie musi się wydostawać, mimo tego, że już należałoby wykonać przegląd i konserwację klimatyzatora.

Dezynfekcja dla bezpiecznego powietrza

Samo czyszczenie urządzenia może na niewiele się zdać jeśli nie przeprowadzimy jego dezynfekcji. Jest wiele rodzajów bakterii, pleśni i grzybów , które wręcz uwielbiają warunki jakie stwarza im praca klimatyzatora. Nieprawidłowo wykonany przegląd klimatyzacji może spowodować, że pozostałe bakterie szybko namnożą się, a efekt przykrego zapachu szybko powróci. Aby tego uniknąć należy wykonać kompleksowy przegląd techniczny klimatyzatora.

Zachowanie gwarancji na klimatyzator

Każdy producent urządzenia klimatyzacyjnego wymaga, aby wykonywać odpłatne przeglądy w celu zachowania gwarancji na urządzenie. Może wydawać się, że jest to niepotrzebne zwiększanie kosztów. Sprawa wygląda jednak nieco inaczej. Jeżeli zaniechamy wykonywanie przeglądów urządzenie przestanie pracować w odpowiednich parametrach, zwiększy się pobór prądu, zabrudzeniu ulegną wymienniki ciepła. Pomijając fakt niezdrowego powietrza w pomieszczeniu znacząco zwiększa się ryzyko awarii klimatyzatora. Producent zabezpiecza w ten sposób swoje interesy mając pewność, że urządzenie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Aby mieć święty spokój

W urządzeniu klimatyzacyjnym może ulec awarii dużo elementów. Począwszy od elementów sterujących, po wentylatory, kończąc na sprężarce. Koszty naprawy mogą solidnie dać po kieszeni. Aby osiągnąć efekt o jakim myśleliśmy decydując się na wybór danego klimatyzatora, ograniczyć zużycie energii, zapewnić odpowiednią jakość powietrza, należy przeprowadzać okresowo przeglądy techniczne. Zapobiegnie to nie tylko poważniejszym awariom, lecz pozwoli też na bieżąco usuwać drobne nieprawidłowości w pracy urządzenia.

Dodaj komentarz

Next Post

Nowa strona firmowa